1 2
1 2
1 2

Trường dạy nghề Hiko Mizuno College of Jewelry

Trường dạy nghề Hiko Mizuno College of Jewelry ra đời như là pháp nhân trường học đầu tiên ở Nhật Bản đào tạo về lĩnh vực trang sức. Kể từ khi ra đời, với việc mở các khóa học về đồng hồ, giày dép, túi xách, trường tiếp tục phát triển với tư cách là trường đào tạo các kỹ thuật “sản xuất chế tạo” tập trung trọng điểm vào từng lĩnh vực. Đặc điểm nổi bật nhất của trường là học viên có thể học tập một cách hệ thống, sâu sắc về các kỹ thuật cần thiết cho công việc mà học viên hướng đến như nhà thiết kế, thợ thủ công, v.v… cùng với những kiến thức tổng thể về ngành này với việc tập trung học giới hạn theo sản phẩm. Với niềm tin gắn bó với trường của các doanh nghiệp trong ngành, sau khi tốt nghiệp học viên sẽ có cơ hội trang bị khả năng ứng phó tức thời tại nhiều nơi làm việc hoạt động đa dạng.

Phương châm đào tạo của trường Mizuno

  • Giúp cho học viên không chỉ đạt được năng lực chuyên môn mang tính thực tiễn, mà còn hiểu được niềm vui và chiều sâu trong sản xuất chế tạo.

  • Đào tạo nên nguồn nhân lực có thể kế thừa những kỹ thuật được truyền lại từ xưa và thể hiện chúng với hình thức mới. Cung cấp môi trường giáo dục quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực có năng lực nắm bắt được sự vật hiện tượng với tầm nhìn rộng mở.